O nas

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, które przygotowujemy do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Chcemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość.

Przedszkole zapewnia:
→ kompetentnych nauczycieli i wychowawców,
→ opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji,
→ warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego oraz rekreacji,
→ poszanowanie praw dziecka,
→ funkcjonalne i przyjazne dzieciom sale.

Staramy się, aby w naszym Przedszkolu wszystkie dzieci czuły się komfortowo i bezpiecznie. Zapewniamy im dużo przestrzeni do nauki i zabawy oraz bogaty i urozmaicony program dydaktyczny, a także urozmaicone zajęcia dodatkowe. 
Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy, by dzieci były zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, miały bogatą i twórczą wyobraźnię, otwarte na nowe pomysły oraz gotowe szukać nowych i lepszych rozwiązań.
W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju wykorzystując różnorodne formy i metody pracy. W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują różnorodne pomoce dydaktyczne, stosują nowatorskie metody pracy realizując wybrane programy  dydaktyczno - wychowawcze.
dwujęzyczność